Školicí středisko s wellness, Stanoviště, Jižní Morava, 2010, CZ

Řešený objekt, pro který vybral investor novou funkci školocího střediska, se nachází v obci Stanoviště u Velké Bíteše. Díky příznivé dostupnosti do moravské metropole Brna, vzdálenosti od dálnice D1 a dobrému životnímu prostředí je objekt ve výhodné pozici pro své budoucí využítí. Původní parcela investora o ploše 936m² je středověkého lánového charakteru. Parcela patřila po generace rodině investora. Díky potřebám investora rozšířit prostory vlastní firmy, vztahu k lokalitě a regionu západní části jižní Moravy se rozhodl investor obnovit poměrně zchátralý stav objektů z počátku 20.století.

Na základě společného hledání řešení studie s investorem z podzimu 2010 navrhujeme rekonstruovat dva původní objekty v přední a zadní části úzké parcely. Ty navrhujeme doplnit o dvě menší hmoty o jednom nadzemním podlaží, které je citlivě doplňují ve vztahu k požadavkům investora na budoucí využití objektů. Stavební program zahrnuje školící prostory, ubytování a wellness pro účastníky školení. Dále je do programu zahrnut byt správce objektu, který může přechodně využívat i investor.

1VF-Přípravná fáze a analýza projektu

 • Školící středisko Stanoviště u Brna - zaměření stávajícího stavu

2VF-Studie projektu

 • Školící středisko - návrh Atelier Vltava, perspektiva
 • Školící středisko Stanoviště u Brna - finální studie
 • Nadhledová perspektiva - perspektiva, Cz
 • Školící středisko Stanoviště u Brna - studie parkoviště 01
 • Školící středisko Stanoviště u Brna - studie parkoviště 02
 • Školící středisko Stanoviště u Brna - studie řešení oplocení

3VF-Územní řízení

 • Dokumentace pro uzemní řízení - textová část
 • Dokumentace pro územní řízení - výkresová část

  4VF-Stavební povolení

  • Dokumentace pro stavební povolení - část A
  • Dokumentace pro stavební povolení - část B
  • Dokumentace pro stavební povolení - část C
  • Dokumentace pro stavební povolení - část D
  • Dokumentace pro stavební povolení - část E
  • Dokumentace pro stavební povolení - část F

  5VF-Prováděcí dokumentace pro realizaci

  • Bourací dokumentace - pracovní verze 1