Návrh nového územního plánu obce Bohdalov, spolupráce, Vysočina, 10/2014, CZ

Urbanistická koncepce obce bude navazovat na historickou urbanistickou strukturu městyse Bohdalov, kde bude respektován i stávající charakter sídel.

Město Bohdalov s necelými 1200 obyvateli se nachází necelých 12 km od obce s rozšířenou působností Žďáru nad Sázavou a 27 km od krajského města Vysočiny Jihlava. Celý návrh by měl být v souladu rozvoje města.

Část obce je součástí přírodního parku Bohdalovsko, krajina je zde proto chráněna a chápána jako část totožnosti města. Změna se dotkne i sousedící vesnice Chroustov, která bude vykazovat znaky venkovského sídla.

Změny se dotknou především prostorového uspořádání místa.

O dalším vývoji a práci na projektu Vás budeme dále informovat v průběhu 1-12/2015


Tým Atelieru Vltava
10/2014