Rekonstrukce optiky ve Žďáře nad Sázavou, kraj Vysočina, 2011-2013, CZ

Řešené prostory se nacházejí v přízemí polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o prostory blízko hlavního vstupu, které jsou přístupné bezbariérově. V rámci návrhu jsme proměnili dispoziční uspořádání a řešení prostorů prodejny a výrobny Optiky Látal, jejich funkční i materiálové řešení, osvětlení, úložné prostory a byl navržen i nový vizuální styl prodejny Optika Látal.

Návrh dělí půdovodní prostor na dvě části a respektuje stavební program investora. Oproti původnímu dělení v příčném směru je v rámci návrhu dělení řešeno ve směru podélném. Prostory výrobny jsou umístěny k oknům s jižní orientací. Výrobna je od prodejny oddělena průsvitnou skleněnou příčkou, která propouští denní světlo z oken do prodejny. Dělení průsvitnou příčkou zároveň umožňuje z prodejny sledovat siluety pracovníku při práci s brýlemi.

Prostor prodejny je dále oproti stávajícímu stavu výrazně otevřen do chodby polikliniky. Toto řešení nahrazuje expoziční plochy, které byly ztraceny výstavbou pobočky VZP ve vstupní hale polikliniky z boku optiky. Prosklení také propouští světlo do chodby, přitahuje opticky zákazníky do prodejny a umožňuje sledovat dění v prodejně. Opticky také prodejnu propojuje s protilehlou nově navrženou vyšetřovnou zraku umístěnou přes chodbu polikliniky.

 

1VF-Přípravná fáze a analýza projektu

 • Katalog zaměření stávajícího stavu

2VF-Studie projektu

 • Katalog studie - varianta 1
 • Katalog studie - varianta 2
 • Katalog studie - varianta 3
 • Katalog studie - finální

  5VF-Prováděcí dokumentace pro realizaci

  • Prováděcí dokumentace - stavební část final
  • Prováděcí dokumentace - nábytek final