Architektonická soutěž do Písku, Jižní Čechy, 10/2013, CZ - 3.místo, připravujeme realizaci na 2016-2018!

Prozatím největší projekt Atelieru Vltava vedoucí k realizace v období 2013-2015. Stále pracujeme na dokončení územního řízení, stavebního povolení a prováděcí dokumentace. Doufáme, že termín otevření nábřeží dodržíme v termínu 2016. Začátek stavby plánujeme společně se staroustou města Písek na 04/2015. Přijďte se na do Písku podívat!

V architektonické soutěži na řešení břehu řeky Otavy nedaleko historického centra Písku jsme se umístili na 3. místě z 25 účastníků soutěže( architektonických kanceláří).
Návrh má být na dočasnou dobu 15-20 let s investicí maximálně 15mil. CZK.
Máme radost, že jsme se umístili před slavnějšími arch.kancelářemi, které mají delší tradici a zvučnější jméno.

Vyjádření poroty k soutěžnímu návrhu č.10:

Návrh řeší jednoduchou formou přístup k řece a funkčně zapojuje celý říční břeh k sousední přilehlé promenádě. Přibližuje uživateli řešeného území národní kulturní památku Kamenného mostu díky navrženému pobytovému schodiště. Území řeší ve třech úrovních pěších tras.

Autoři projektu:Iveta Horáková, Jan Augustin, Zbyněk Buchta, Jan Psota starší


Více informací:
http://www.ateliervltava.cz/cs/project/compet-pisek


Tým Atelieru Atelier Vltava s.r.o.
10/2013

 

 

1VF-Přípravná fáze a analýza projektu

 • Perspektivní nadhled a vymezení řešeného území nábřeží v Písku, Jižní Čechy
 • Písek nábřezí - zadání pro geodety a GIS MISYS 20140620

2VF-Studie projektu

 • Perspektivní hlavní pohled na řešení břehu, architektonická studie pro realizaci nábřeží řeky Otavy v Písku
 • Autorská zpráva - průvodní zpráva soutěžního návrhu
 • Přihláška do soutěže
 • Výsledný soutěžní návrh a přihláška
 • Perspektivní nadhled a vymezení řešeného území nábřeží v Písku, Jižní Čechy
 • Věřejná prezentace pro zastupitelstvo v Písku 15/10/2013 v 16:00
 • ZIP pro animovany gif
 • Schéma konceptu návrhu pro veřejné projednání zastupitelstvem
 • 3D model nábřeží v Písku

Press/media

 • Věrejná prezentace pro občany v Písku 16/09/2014
 • Lesk a bída českých architektonických soutěží,Písek, prezentace 17.09.2014

  Soutěžní návrh

  • Věřejná prezentace pro zastupitelstvo v Písku 15/10/2013 v 16:00
  • ZIP pro animovany gif
  • Schéma konceptu návrhu pro veřejné projednání zastupitelstvem