Realizace showroom firmy Airforce ve Žďáře nad Sázavou, 2014, CZ

AUTORSKÁ ZPRÁVA PRO REALIZACI A STUDII
EXPOZICE / SHOWROOM AIRFORCE - DIGESTOŘE
V rámci prostoru současné prodejny, skladu a showroomu značky Airforce požaduje investor vytvořit nový showroom stejné značky.
Airforce dodává produkty pro obytné a průmyslové obytné objekty. Showroom má být zaměřen na jejich prezentaci, představení reálných výrobků v rámci řešené prodejny.
Koncepce
V rámci prostoru původního skladu ve 3.nadzemním podlaží polyfunkčního obchodního domu na Náměstí republiky ve Žďáru nad Sázavou navrhujeme vytvoření nového prostoru expozice formou předstěn v expozici
ve variantách.
Digestoře jsou umístěny do jednotlivých formálních nik, které jsme kvůli posílení výrazu propojili opticky v celém centrálním prostoru. Nika vzniká sochařským způsobem a podporují i základní funkčnost celého
konceptu. Uživatel je tak přímo pomocí podsvícení konfrontován s představovaným výrobkem, na který je kladen záměrně velký důraz.
V první variantě navhujeme efektní jednomateriálové řešení. Formou bíleho showroomu s podsvícením a nasvícením pomocí průběžných pásů, které tvoří jednu lineární sochařsky pojatou niku. Nika má podélný
lineární charakter na jednotlivých volných stěnách expozice. Přechází průběžně z jedné stěny do druhé a v ní jsou umístěna na jednotlivých stěnách LED svítidla.
Druhá varianta pracuje s kontrastem hrubosti a čistoty zvolených materiálů. Hrubost, struktura a barevnost OSB vhodně doplňují nabízené produkty fi rmy Airforce. Varianta vytváří podobné řešené, které
pracuje s dalším materiálem a vytváří částečný kontrast a zároveň umožňuje více praktickou novou instalaci a deinstalaci nových produktů. Celý prostor je dále doplněn vhodným grafi ckým řešení, které podporuje
koncept vizuální identity fi rmy Airfoce.
Dispozice
Prostor showroomu tvoří v půdorysu obdélník. Vstup do expozice je požadován investorem z prostoru od oken fasády ze stávajícího showroomu.
Prostor je dále koncipován jako centrální, kdy je v jeho centru umístěn odkládací stůl na fi remní a propagační materiály Airforce.
Konstrukce
Obvodové zdi jsou tvořeny z SDK příčkové konstrukce. Podhled bude tvořen rovněž z SDK ve výšce 2350mm. Niky budou ve výšce 900mm, jejich výška je 1600mm a horní část nad nikou tvoří část rovněž z SDK
konstrukce o hloubce 600mm. Svítidla nasvícení a podsvícení budou vyřezána do materiálu SDK příčky v požadovaném rozměru lineárního svítidla LED v lineárních pruzích ve spodní hraně jednotlivých nik.
Nika má podélný lineární charakter na jednotlivých volných stěnách expozice. Přechází průběžně z jedné stěny do druhé a v ní jsou umístěna na jednotlivých stěnách LED svítidla.
Materiály
Materiálově jsou oba koncepty řešeny kombinací hladké bílé formou předstěny z SDK. V jedné z variant užíváme kontrastní dřevěný lisovaný materiál OSB,
který svou hrubostí vytváří konstrast k technicistnímu vzhledu vystavovaných produktů a i k aplikovaných předstěnám z SDK.
Osvětlení
Nasvícení a podsvícení expozice Airfofce bude řešeno formou liniových svítidel LED, které budou umístěny v rámci sochařsky koncipovaných nik. Světelná plasticita v místě zamýšlených nabízených
produktů digestoří vzbuďí v požadované oční úrovni očekávaný efekt zvýraznění hlavních objektů navrhovaného showroomu.
Závěr
Na základě výsledné varianty doporučujeme dále vypracovat prováděcí projekt, aby mohl být návrh dopracován do detailu. Návrh je založen na minimalistickém a sochařském pojetí.
Jednotlivé spoje v rámci projektové i realizační fáze tak musí být precizně zpracovány. Následující zmíněné fáze jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci a výsledek, který prezentují přiložené
vizualizace.
Tým Atelieru Vltava s.r.o.
03/2016
info@ateliervltava.cz