Realizace rekonstrukce kanceláří Českého svazu biatlonu, Praha, 11/2014, CZ

Na základě oslovení Českého biatlonového svazu jsme vytvořili návrh rekonstrukce jejich sídla na Praze 7 v ulici U Pergamenky 1511/3. Návrh se zabývá přestavbou 3 kancelářských prostor se zasedací místností.

Základním stavebním programem investora je vytvořit návrh stavebních úprav a celkového zlepšení stávajícího stavu prostor svazu biatlonu pro jeho další úspěšné působení.

 

Architektura
Český biatlonový svaz zažil v posledním období velké úspěchy. Odrazem těchto úspěchů jsou i další požadavky na vylepšení stávajích prostor sídla Českého svazu biatlonu na Praze 7.

Kancelářské prostory se nachází ve 3. podlaží kancelářského skeletového objektu z 80.let 20. století.
Vstupní chodba je celkově v neutěšeném stavu. Doporučujeme v konceptu zlepšit celkový výraz vstupní části chodby do řešených prostor, protože každý člověk tímto prostorem musí logicky projít. Zde si již návštěvník uvědomuje první vjemy a ty jsou často velmi důležité již od vstupního parteru do objektu sídla svazu.

Navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci a nově jí doplnit příčkami. Ty jsou skleněné či zděné. Některé původní dělení mezi kancelářemi je přemístěno či dále upraveno. Nový stavební program počítá s osobou účetního navíc. Toto je nutné dále dispozičně řešit. Další důraz je kladen na celkový skladovací a úložný prostor pro potřeby biatlonového svazu.
Navrhujeme důraz návrhu konceptu na velký, světlý, otevřený a transparentní kancelážský prostor. Ten by měl být zároveň dostatečně reprezentativní. Měl by poskytovat veškeré fukce ze stavebního programu investora a ukázat na rostoucí významu svazu a sportovní disciplíny nejen  v ČR, ale také v rámci Evropy.

Dispozice
Původní stávající řešení kancelářských prostor je již nevyhovující. Dispoziční řešení, mobiliář a ostatní vybavení prostor jednotlivých kanceláří pro funkcionáře svazu vyžaduje soudobý zásah architekta.  
Všichni mají svůj dostatečný prostor, který pokrývá esenciální scénáře dění svazové kanceláře a další doplňující funkce. Vstupní chodba tvoří vstup z výtahu, příchozí část chodbou. Zde je zvýrazněno umístění kanceláří skleněným otevřením stěn ve dvou hlavních funkčních budoucích místech dispozice. Vstupující osoba tak hned vidí hlavní místa dění na přístupové chodbě z výtahu.

Konstrukce
Navrhujeme respektovat původní skeletovou konstrukci a nově jí doplnit příčkami. Ty jsou skleněné či zděné. Některé původní dělení mezi kancelářemi je přemístěno či dále upraveno. Vestavěné skříně vycházejí z potřeb úložných prostor svazu. Skleněné příčky a jejich členění kompletacemi je dále zpracováno v projektu prováděcí dokumentace. Nasvícení je řešeno formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických systémů. Klimatizace bude umístěna do podhledu a bude řešena zevnitř nebo umístěním na fasádě v exterieru. Zastínění téměř jižně orientované fasády zajistí žaluziový systém v interieru. Domníváme se, že pro lepší řešení zastínění z exterieru nedisponuje investor dostatkem finančních prostředků. Toto řešení by rovněž vyžadovalo složitější konstrukční, projekční a procesní řešení projektu formou stavebního povolení. Výhodou tohoto řešení je chladnější přirozená teplota v letním období v rámci interieru. V rámci zřízení klimatizační jednotky považujeme toto řešení interiérového zastínění za dostačující.

Materiály
Podlahu navrhujeme řešit formou marmolea. Lepší výdrž z hlediska otáčky a trvanlivosti zajistí dlažba s určitou formálním a strukturálním charakterem. Zvláštní charakter představuje zasedací místnost. Zde je důraz na jednotlivé úspěchy biatlonového svazu formou trofejí nebo mistrovských a olympijských fotografií našich úspěšných závodníků.
Důraz je kladen na podlahu, zdi a úložné prostory. Charakter dodává přirozené osvětlení plynoucí z vybudování zasklených příček s kompletacemi. Zdi ponecháváme bílé. Jednotlivé části budou doplněny vhodným bílým nábytkem, zelení a obrazy nebo fotografiemi s doplňujícím charakterem.

Vhodným doplňkem může být stěna zeleňě interieru řešená pomocí systému hydroponie. Řešení poskytuje vhodné a osvěžující klimatické interiérové prostředí, kde se dá dobře pracovat.  
Dále navhujeme doplnit řešení interieru, na základě spolupráce s grafikem, formou nátisků nebo potisků s charakterem konceptu, který se bude vztahovat k činnosti svazu. Nebráníme se kvalitním potiskům bílých stěn, které spíše zvednou náladu a budou brát sport s nadsázkou nebo radostným pohledem.

Svítidla
Svítidla vhodně doplňují materiálové řešení a řešení nábytku. Dále vhodně funčkně a zonově řeší jednotlivá pracovní místa. Jde o vytvoření nasvícení a podsvícení ve večerních hodinách, kdy získáme nový charakter řešených kancelářských prostor včetně zasedací místnosti. Nasvícení je řešeno konstrukčně formou zapuštěných svítidel do zavěšených podhledů z klasických systémů.


Tým Atelieru Vltava
06-09/2015
info@ateliervltava.cz