Městské náměstí v Čaradiciach, 2012-2013, SK

Na dosud téměř nevyužívané ploše bylo navrženo parkové náměstí. Plocha rozdělená na dvě části - První dlážděnou plnící funkci náměstí, kde se mohou občané obce shromažďovat. Druhou parkovou, kde je zachován hodnotný rastr stromů, pod nímž je umístěn pobytový mobiliář. 

Náměstí je symbolem setkání všech obyvatel v obci, to odrážíi mobiliář určený pro všechny věkové kategorie.Fontána je pak osvěžujícím a uklidňujím prvkem pro každého.
 
spolupráca so záhradníckou firmou Gusto