Městské lázně Žďár nad Sázavou, studie, 2012, CZ

Urbanismus
Pozemek se nachází v mírném svahu stoupajícím směrem od řeky k náměstí a církevnímu okrsku tvořící dominantní kostel sv.Prokopa, fara a přilehlá barokní kaple sv.Barbory. Pozemek má plochu cca 3350m² lichoběžníkového tvaru a je dlouhý 100m, široký 30 až 40m. Lokalita v blízkosti náměstí je atraktivním místem dostupným autem, pěšky či podél řeky sportovní aktivitou nebo jen obyčejnou procházkou podél Sázavy. Navržená funkce městských lázní vychází ze současné potřeby města. Funkční využití svou náplní respektuje stávající územní plán z roku 2010, kde je území vymezeno pro funkci rekreačně - sportovní s možností koupání s označením RSK.

Architektura
Jednotlivé hmoty malých lázeňských objektů minimálních tvarů jsou citlivě zasazeny do panorama louky a města. Jednopodlažní a dvoupodlažní objekty se prolínají podél zdi vymezující klastr lázní. Dlouhý objekt lázní o rozměrech 100x24m se tak stává podnoží pro dominantní kostel, faru a tvrz. Maximální kapacita lázní včetně doplňkových aktivit byla stanovena na 300 osob. Městské lázně obsahují i další kulturněsportovní funkce pro město. Doplňkové funkce městských lázní jsou obsaženy uvnitř klastru tak i mimo něj v předstupujících solitérních objektech. Mají jedno až dvě nadzemní podlaží. Jsou to provozy posilovny, taneční sály, prostory na spinning, masáže a jejich zázemí. Jednotlivé objekty jsou propojeny chodníky, které jsou buď obslužné na stávajících asfaltových komunikacích nebo jen pěší. Předsazené soliterní objekty lázeňského klastru doplňují funkce městských a říčních lázní. V návrhu je zahrnuta kavárna, čítárna časopisů městské knihovny, převlíkárna říčních lázní a malý koncertní/divadelní sál umělecké školy. Vše je zahrnuto citlivě v prostředí parku a náplnavní nivy. Park je doplněn o zpěvněné plochy na společenské hry parkového charkteru jako například petanque. Objekty solitérních provozů před klastrem jsou ve veřejném prostoru louky volně dostupné.

Konstrukce
Lázeňské domy jsou že železobetonových stěn s izolací, obkladem a tvoří nekontaktní plášť splňující veškeré tepelně technické i i jiné nároky na nosné konstrukce. Stropy jsou železobetoné. Předasazené soliterní objekty lázeňského klastru jsou z Porothermu a spolu s pohledovým obkladem tvoří nekontaktní plášť. Některé domy jsou navržené ze železobetonu díky vzniku vodních par u všech vodních provozů lázní. Některé střechy jsou pochozí a některé jsou navržné jako zelené nebo zelené pochozí. Obvodové zdi klastru jsou navrženy jako betonové a někde jsou součástí nosných konstrukcí objektů. Fasády horních částí lázní tvoří nekontaktní plášť se vzduchovou mezerou, zateplením a plechovým černým obkladem.

Zpracovaná dokumentace: Studie STU 2012