Návrh zahrady rodinného domu ve Žďáře nad Sázavou, 2014, CZ

Zahrada

Zahrada je navržena jako scéna, jež se bude měnit během roku. V každém období bude působit jinak díky proměnám vegetace v čase. Během léta ovládá zahradu vegetace a zelená barva. V zimě, kdy se rostliny "uloží ke spánku", vystupují červené stěny, jež oživí prostor během chmurného počasí. Prostor zahrady je zároveň propojen s interiérem domu a to díky komponování zajímavých pohledů zejména z terasy a také červené barvě objevující se na stěně v kuchyni.Zahrada je funkčně rozdělena do dvou částí. První, v těsné blízkosti domu je více okrasná. Jedná se o prostor navazující na terasu a končící zároveň se zahradním domkem. Zde jsou navrženy dva záhony a vysazeny okrasné hrušně s úzkou korunou. V druhé části je pak více volného prostoru, jednoduchý záhon okrasných trav a ovocné stromy. Je zde také umístěno ohniště a kompost, za zahradním domkem je prostor pro zahradní sprchu. Provoz je řešen pomocí nášlapných dlaždic v trávníku, které spojují vjezd se zahradním domkem a také vedou k vodnímu prvku v zadní části zahrady. Na trase od vjezdu k zahradnímu domku jsou dlaždice kladeny blízko k sobě, což odpovídá intenzitě provozu. Na cestě k vodnímu prvku se dlaždice rozvolňují a volně přechází do trávníku. 

V zimě se objeví v zahradě tři červené plochy - stěna zahradního domku, která je během léta porostlá psím vínem, stěna na konci zahrady (úsek v živém plotě) a pás za okrasným záhonem. Na jaře se objeví v zahradě cibuloviny s bílým květem, které se na červeném pozadí rozsvítí. Během jara a léta budou červené plochy postupně skryty vegetací. Stěna domku zaroste psím vínem, červený pás bude skryt výsadbou trav a trvalek a na zadní stěně bude s červeným pozadím kontrastovat struktura trav,  na podzim pak jejich bílé květenství. V zimě se opět červené stěny odhalují. Osvětlení zahrady může být rozděleno na několik okruhů. Pro klidné večerní posezení může být použit okruh, který osvětluje pouze zadní stěnu a vodní prvek. Při  příležitostech oslav, nebo jiných akcí může být použito i osvětlení dalších stěn, což zajistí bezpečný pohyb v zahradě i v pozdních hodinách. V zahradě bude osvětleno tedy více prvků - červeně zdůrazněné stěny a vodní prvek. Struktury nasvícených objektů se budou během roku měnit spolu s celou scénou. Během zimy budou osvětleny červené plochy. V létě se situace mění, před nasvícenými stěnami se objevují černé kontury rostlin.  

Předzahrádka

Pro řešení předzahrádky je určující fasáda domu. Její výrazné grafické řešení vyžaduje jednoduchost. Podél fasády je navržen průběžný záhon, jež vytvoří homogenní plochu okrasných trav s akcentem cibulovin a stříbrnolistých trvalek. Před záhonem bude možné podélné parkování jednoho automobilu na zpevněné ploše.

2VF-Studie projektu

  • Návrh zahrady rodinného domu ve Žďáře nad Sázavou, 2014, CZ
  • Katalog studie rekonstrukce zahradního domku - STS1
  • Katalóg štúdie záhrady - záhradný domček v zadnej časti - STS2
  • Katalóg štúdie záhrady - záhradný domček v zadnej časti - STS3

4VF-Stavební povolení

  • Odstranění zahradního domku - textová část
  • Ostranění zahradního domku - výkresová část
  • Odstranění zahradního domku - souhlas soused na hranici s domkem
  • Novostavba zahradního domku - souhlas sousedů s projektem
  • Novostavba zahradního domku - souhlas sousedů, úprava 1
  • Novostavba zahradního domku - dokumentace pro OHL - výkresová část V1