Rodinný dům a zahrada do Hamrů nad Sázavou, 2015-2017, CZ

Urbanismus
Řešený pozemek se nachází v intravilánu obce Hamry nad Sázavou a je plně připojen na síťě městské infrastruktury. Okolí tvoří solitérní zástavba formou rodinných domů.
Jedná se o nově urbanizovanou oblast v nedaleké vzdálenosti okresního města Žďár nad Sázavou. Toto ji činí atraktivní pro realizaci kvalitního rodinného bydlení doplněné o přilehlé zahrady a výhledy na lesní horizonty Vysočiny.

Architektura
Navrhujeme v jihovýchodní části rozšířit rodinný dům o větší terasu se zahradním mobiliářem. Terasa rodinný dům doplní a nabídne zároveň nejen sezónní funkční využití.
Přilehlý objekt terasy vychází z podobné tektoniky, řešení nabízí vlastní zastřešení a mobliář. Celkové pojetí vychází z minimalistického přístupu podoby realizovaného rodinného domu a dále jej vhodně doplňujue.
Další součástí návrhu je kompaktní oplocení založené na přání investora a jeho původním stavebním programu.

Koncepce a zahradní architektura
Navrhujeme využít větší nivelity pozemku. Mezi severní a jižní částí pozemku investora vytváříme jednotlivé terasy a nakloněné šikmé plochy. Terasy jsou určeny pro pobyt osob. Šikmé plochy pro jsou určeny pro osázení trvalkami, osevnými trávami a dalšími keřy. Šikmé plochy návrhu zahrady jsou geometricky koncipovány v různorodém uspořádání, které je prezentováno v grafické části katalogu. Ve střední části zahrady je umístěn altánek a strom s lavičkou. Ta je umístěna pod stromem a vytváří vhodný stín pro pohodlný pobyt ve slunných dnech. Lavička a altánek jsou vhodnými místy pro relaxování a výhledy do jižní části. V jižní části zahrady jsou v lineráních pruzích umístěny trvalky, osevné trávy a další keře. Vše je doplněno o vhodné chodníky a zpevněné cesty.Doplnění o vnější val z exponované silnice není dle investora technicky ani právně bohužel možné. Stávající val však funguje jen opticky a neplní prakticky jinou funkci. Celkové pojetí má vytvořit jednotý celek spolu s realizací rodinného domu.

Konstrukce
Terasa je ze dřevěného místního trámového materiálu s úpravou pro podmínky v exterieru. Mobilirář nevyžaduje žádné specielní požadavky. Zahradní altán ve střední části je rovněž z místního dřevěného materiálu. Plot je dostatečně založen na základě vlastní hmotnosti a navržené výšce, která je určena místní regulací a ve výrokové části stavebního povolení v jednotlivých částech pozemku.

Základní technické informace návrhu
Pozemek 628/293 v k.ú.Hamry nad Sázavou má plochu 1240m² a obvod 144m. Rodinný dům a zpevněné plochy tvoří v pozemku plochu o výměře 228m². Terasa návrhu má rozměr cca 8x9m. Pro účely návrhu slouží plocha o výměře kolem 1000m² Zastřešení terasy je koncipováno s navíjecího zařízení Raynears / Schueco. Je uchyceno pomocí chemických kotev do vnějšího obvodového zdiva obytné kuchyně a zimní zahrady. Zastřešení pokrývá celou terasu v dostatečné vzdálenosti tak, aby pokrylo kompletní mobiliář dle návrhu studie. Mobiliář je z materiálu, který je odolný na vnější prostředí na Vysočině. Plot je z prefabrikovaných dílů kombinovaných z dřevěnými díly. Betonové prefabrikované a dřevěné díly jsou uloženy mezi jednotlivé sloupky, které je zajištují v pevné pozici. Plot směrem do obytné ulice v západní urbanizované části bude z pletiva a živého neopadavého plotu o dostatečné výšce. V severní části bude plot z pletiva a doplněn o výsadbu zeleně, kterou určí investor objektu na sousední parcele dle vzájemné domluvy.

Tým Atelieru Vltava s.r.o
03/2016
www.ateliervltava.cz
info@ateliervltava.cz

2VF-Studie projektu

  • Katalog architektonické studie řešení zahrady a terasy do Hamrů nad Sázavou, 20160314
  • Katalog architektonické studie řešení plotu do Hamrů nad Sázavou, STS02, 20160403