Rekonstrukce klasicistní přepřahací stanice Domašín u Karlových Varů, realizace, 2008-2011, CZ,

Realizace naší architektonické studie rekonstrukce z roku 2009 u Karlových Varů. Objekt je zrekonstruován dle našeho

projektu a vize.

Studie rekonstrukce se nakonec realizovala v roce 2010-2012.

S současnosti musíme zajistit další nafocení finální podoby objektu.

Atelier Vltava s.r.o.

09/2017

info@ateliervltava.cz