Koncept studie 3 bytů - Milady Horákové, 2014, CZ

2014-06-koncept studie-3byty - Milady Horákové, 2014, CZ

2VF-Studie projektu

  • Půdorysné schéma stávajícího stavu
  • Katalog koncepčního řešení STS1