Vizuální identita České komory architektů - soutěžní návrh, postup do druhého kola, 2012, CZ

Soutěžní návrh na novou vizuální identitu ČKA. V soutěži jsme postoupili do druhého kola.

Autoři projektu: Ondřej Rakušan, Zbyněk Buchta, Tomáš Bezchleba