Územní studie rozvoje obce Daňkovice, spolupráce, 11/2014, CZ

Více informací přidáme v 01/2015.

2VF-Studie projektu

 • Katalog ÚS/STS01 - pracovní verze

3VF-Územní řízení

 • Katalog ÚS/STS01 - pracovní verze

  územní studie ÚPP 2VF - ÚS+ÚAP

  • Katalog ÚS02 - pracovní verze, rozvoj obce Daňkovice, kraj Vysočina, architektonická územní studie rozvoje obce, Vysočina, CZ
  • Katalog ÚS/STS 03 - pracovní verze
  • Návrh
  • Stávajíci stav
  • Stávající stav
  • Zákres do fotky