Návrh stavebních úprav bytové jednotky 4+kk ve Žďáru nad Sázavou

Koncepce dětského pokoje
Dětský pokoj řeší jednotlivé základní funkce pro potřeby dětí předškolního a školního věku. Zohledněno je schodiště, které je dále řešeno jako solitér a cizí těleso v prostoru pokoje.
Zohledněny jsou základní scénáře dění v prostoru jako je hraní, čtení, psaní a úložné prostory. Řešeno je denní a umělé osvětlení. Jednotlivé funkce jsou doplněny o nábytek na míru s nasvícením a zásuvkami.
Jedná se o vestavěné skříně dle potřeb dětí a jejich rodičů. Podlahu necháváme na zvážení invsotora. Dovolíme si navrhnout řešení podlahy v dřevěném masivu a základním spárořezu soudobých parket kvůli hraní
dětí na podlaze.

Koncepce vstupní chodby
Vstupní chodba je doplněna o potřebné úložné prostory. Vestavěná skříň úložných prostor navrhujeme pragmaticky člěnin do 5 polí o 610mm šířky. Výškové členění je do dvou částí úrovně obložek dveří a horní
zbývající úložnou část. Další umístění zrcadla a členění vnitřních částí je patrné z přiložené dokumentace a vizualizací.

Dispozice
Dispozice je v nárhu respektována. Hlavní roli hraje přirozené denní osvětlení z východní části. U okna je umístěn pracovní stůl. Úložné prostory jsou u okna a po zbývajících stěnách pokoje. Postel je součástí
multifunkční vestavěné skříně. Schodiště navrhujeme zvukově uzavřít a zcela oddělit od dětského pokoje. Jedná se o oddělení opticky i příčkou ve formě různých materiálů, aby byl splněn požadovaný efekt ze zadání.

Materiály
Nejvýraznějším materiálem v rámci bytu je podlaha tvořená původními dubovými parketami. Stěny jsou navrženy bílé, nábytek je v kombinaci bílé barvy a dřeva z dubu nebo folií z dubu ze vzorníku Trab / Egger.
Schody navrhujeme ponechat ve stávající struktuře i texture a toto řešení navrhujeme pouze dokončit v rámci oddělení prostor od schodiště. Schodiště musí dle přiložených vizualizací působit jako solitérní socha,
která je materiálově v kontrastu a zcela nezávislá na zbytku pokoje.

Osvětlení
Osvětlení bytu je navrženo v kombinaci přisazených a zvěšených svítidel Halla CZ doplněných lampami Ikea.

Závěr
Veškeré kroky musí být dále řešeny s truhlářem na místě dle projektové dokumentace této studie. Architekt doporučeje a předepisuje vlastní zaměřením truhláře v místě realizace dle přiložené výkresové dokumentace
za účasti architekta a investora. Architekt doporučuje vypracovat investorovi položkový rozpočet se základními položkami včetné koncové ceny pro lepší kontrolu nákladů projektu.

 

Atelier Vltava 01/2016

info@ateliervltava.cz

2VF-Studie projektu

  • katalog - architektonická studie a návrh úprav a návrhu dětského pokoje v bytu 4+kk včetně realizace
  • Katalog řešení schodů do podkroví v dětském pokoji, STS, 20160201