Rodinný dům v Přibyslavi, 2012-2014, CZ

Urbanismus

Novostavba rodinného domu se nachází v městě Přibyslavi na Českomoravské vrchovině. Pozemek je mírně svažitý a poskytuje výhledy do okolí. Blízké okolí stavby tvoří další rodinné domy situované dle vypracovaného regulačního plánu. Projekty okolních rodinných domů tvoří převážně katalogové projekty s typizovaným řešením. Umístění na kopci nad většinou rodinných domů umožňuje více kreativní přístup. Objekt je umístěn na parcele o ploše 1200m² v severní části. Přístupová komunikace je napojena v kolmém směru k rodinnému domu.

 

Architektura

Hmota rodinného domu respektuje svoje okolí. Návrh je ovlivněn mistní regulací dané lokality a doporučením stavebního úřadu pro územní řízení. Dům vychází z klasického archetypu rodinného domu. Sedlová střecha vychází z klasického archetypu a zhruba ve své polovině přechází do ploché střechy.

Přechod doplňuje výrazný obélníkový profil, který je výtvarným abstraktním prvkem spojující dva principy v jeden silný prvek. Celá hmota je doplněna na východní straně o výrazný komín válcového tvaru.

Dům doplňuje dvojgaráž. Opticky spojuje dům a její hmotu průvlak. Celá západní fasáda tak zůstává opticky celistvá, což bylo požadavkem regulace.

Řešení dispozic respektuje požadavky investora na rodinné bydlení a jeho bližší specifikaci. Hlavní vstup řeší pěší přístup. Dále je možné vstoupit do dvou garáží situovaných vlevo od vchodu a zahrnutých do jedné odstupující hmoty.

Vstup do přízemí tvoří krytý prostor do zádvěří doplněný o zeleň a další prvky vstupního parteru. Zádveří pokračuje chodbou spojující zahradu, obývací pokoj a kuchyň. Navazující chodba umožňuje vstup do podkroví a přímý vstup do zahrady. Chodba umožňuje vstup do noční části a denní části domu v přízemí. Noční část na západní straně tvoří ložnice, koupelna a servisní místnosti. Denní část na východní straně tvoří propojená kuchyň s obývacím pokojem. Ta umožňuje vstup na terasu a do dalších prostor přilehlé zahrady.

Řešení podkroví obsahuje dvě ložnice, šatnu, samostatné WC a prostornou koupelnu. Jedna z ložnic je určena jako pokoj pro hosty.

Řešení zahrady a oplocení domu respektuje soukromí rodiny a je jeho hlavním požadavkem. To se promítá do řešení oplocení pozemku, včetně řešení fasád a pohledových míst. Živý plost, který tvoří prorostlé pletivo by měl dostatečně oddělit řešenou stavbu od okolí s ohledem na zachování soukromí.

 

Konstrukce

Dům je navržen z keramických tvárnic s kontaktním zateplovacím pláštěm. Stropní konstruce je tvořena prefabrikovanými ŽB panely. Krov šikmé střechy je dřevěný se ztužujícími ocelovými prvky. Střešní krytina je vzhledem k místní regulaci řešena jako skládaná. Okenní otvory a dveřní výplně jsou navrženy dřevohliníkové.

2VF-Studie projektu

 • Finální katalog studie

3VF-Územní řízení

 • Dokumentace pro územní řízení - textová část
 • Dokumentace pro územní řízení - výkresová část

4VF-Stavební povolení

 • Dokumentace pro stavební povolení - technické zprávy a výkresy

  5VF-Prováděcí dokumentace pro realizaci

  • Dokumentace pro provedení stavby - odevzdání výkresová část
  • Dokumentace pro provedení stavby - změna C2
  • Dokumentace pro provedení stavby - změna C3