Novostavba rodinného domu do Žďáru nad Sázavou, 2017-2018, CZ

Urbanismus

Navrhujeme dvoupodlažní nepodsklepený objekt rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu do nově urbanizované části Klafar 3. Lokalita je v nově zastavitelné části města Žďár nad Sázavou. Sousední oblast Klafar 2 je urbanizována novostavbami rodinných domů a bytových domů. Podobný vývoj čeká v budoucnosti i okolí pozemku investora v oblasti Klafar 3. Na zastavitelné území existuje platný územní plán a existuje i územní studie možného budoucího řešení nově urbanizované části města.

Parcela investora kolem řešené parcely 8027 se nachází v blízkosti centra města a je dobře dostupná pomocí nově budované komunikace, která tvoří postupně vnitrní obchvat města.

Navrhujeme umísťit rodinný dům do vhodné pozice kolmo k příjezdové komunikací při severovýchodní hranici pozemku. Při umístění domu na pozemek je nutno dodržet předepsanou uliční čáru a odstupy od hranic pozemku. Dům je umístěn v severovýchodní části pozemku a uvolňuje tak zahradu v jihozápadní části pozemku. Zároveň zahradu odstiňuje od pozemní komunikace v severovýchodní části.

Architektura
Tvarové a hmotové řešení domu vychází z regulativů CHKO. Hmotově se jedná dům obdelníkového půdorysu se stranami 9 a 17 metrů s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Dům má sedlovou střechu se sklonem 45°, dle regulativů. K domu je připojen jednopodlažní objekt garáže, který má plochou střechu. Půdorysný rozměr garáže je 9 a 7 metrů.

 

V rámci zadání bylo nutné vytvořit dům s velkou kapacitou v obytné části s maximálním napojením na zahradu. V rámci domu je vytvořena právnická kancelář a dispozice řeší také její provozní oddělení od soukromé části domu. Celý projekt je dále ovlivněn regulativy CHKO Žďárské vrchy.

Vstup do domu je řešen z prostoru od komunikace na jihu pozemku. Vstup je řešen přes zádveří do haly. Ze zádveří je přístup do technického zázemí domu a do garáže. Hala umožňuje přístup do právnické kanceláře a do obytné části domu s kuchyní a jídelnou a do koupelny s napojením na terasu. Obytná místnost je umístěna v jihovýchodní části domu a je tedy prosluněna po celý den a je ze tří stran navázána na exterier se zahradou.

Schody do podkroví vedou přímo z obytného prostoru. V podkroví se nacházejí dva dětské pokoje, ložnice, šatna, pokoj pro hosty, samostatné WC a velká koupelna se saunou a masážní vanou. V přízemí se všechny místnosti otevírají do exteriéru pomocí francouzských oken a dveří. Ve východní části střechy zajišťují přívod světla střešní okna. Zápaní místnosti v podkroví se otevírají do zahrady pomocí rozměrných vikýřů.

 

K domu je v jeho jihozápadní části přiřazena terasa směřovaná a propojující objekt se zahradou.


Konstrukce

Navrhujeme obvodové zdivo z tvarovek Heluz. Příčky a další vnitřní systém Heluz. Krov navrhujeme v kombinovaném ocelovo-dřevěnném řešení, vzhledem k rozměrným vikýřům a dlouhým pásům střešních oken. Stropy objektu jsou řešeny prefabrikovanými panely Spiroll. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systém za použití minerální vaty.

 

Základní technické informace o domu
-půdorys hlavní části se sedlovou střechou 16x8m
-půdorys garážového přístavku 8x8m
-zastavěná plocha 192m2
-obestavěný prostor 1008m3

Tepelná ztráta objektu je 9,49kW

Tepelné čerpadlo
Nibe F1245-8 o max. výkonu
7,7kW (předběžný návrh). Jako zdroj tepelné energie byly zvoleny dva vrty o hloubce 80m.

Ohřev TV bude řešen pomocí integrovaného zásobníku TV o objemu 180litrů
V tepelných ztrátách bylo počítáno:
Okenní otvory – Uw = 0,75W/m2K (celek rám + zasklení)
Střešní okna- Uw = 1,20W/m2K (celek rám + zasklení)
Světlík – Uw = 0,75W/m2K
Vchodové dveře- Ud = 1,20W/m2K (celek rám + zasklení)
Stěny, podlahy a střecha dle skladeb výkresové dokumentace


Tým Atelieru Vltava
02/2017
info@ateliervltava.cz