Adaptace podkroví na mezonetový byt, Milady Horákové, Praha, 2014, CZ

V rámci rekonstrukce polyfunkčního objektu na ulici Milady Horákové navrhujeme pro majitele objektu adaptaci podkroví na mezonetový byt. Byt bude využíván majitelem. Na projektu začínáme nyní intenzivně pracovat.

1VF-Přípravná fáze a analýza projektu

  • Katalog zakreslení stávajícího stavu
  • Katalog zakreslení stávajícího stavu - bez skic

2VF-Studie projektu

  • Katalog studie rekonstrukce duplexu, triplexu, Milady Horákové 32, Praha 7, STS 6 20160105
  • Katalog studie STS01 - koncept a hmotové řešení
  • Katalog studie STS02 A - koncept a hmotové řešení, podklady
  • Katalog studie STS02 B - skicy a funkční řešení mezonetu
  • Katalog studie STS 03 - skicy a funkční řešení mezonetu, zákresy do fotografie, zákresy do uliční řady
  • Katalog studie STS04 - pracovní výkresová dokumentace
  • Katalog STS4 - řezy, pohledy a půdorysy, studie oslunění a proslunění - rozpracování