Rekonstrukce bytu č. 2 v ulici Kamenická, Praha 7, 2012-2015, CZ

Řešený byt se nachází v polyfunkčním bytovém domu v ulici Kamenická - Praha 7.

Dům je v klidné části d dobrou dopravní dostupností z ulice Kamenická. Vlastníkem domu je bytové družstvo Kamenická s vlastní organizační strukturou.

Vstup do bytu v 6.np a je řešen výtahem a požárním schodištěm z vnitrobloku polyfunkčního bytovému domu.

Bytový dům se nachází v památkové zoně Praha 7 - Letná. Ve studii a realizaci projektů to znamená určitá formální a legislativní omezení.

Zona znanmena z pohledu památkové péče regulaci projektové dokumentace novostaveb a rekonstruovaných objektů.

NPÚ Praha je dotčený orgán státní správy, který doporučuje nebo zamítá architektonicko - stavební řešení pro výrokovou část stavebního povolení.

Investor získal koupí bytu v 07/2013 platné stavební povolení na adaptaci 6.np, které je ještě stále platné. Investorovi doporučujeme automaticky toto vydané a platné stavební povolení prodloužit. Zajištuje investorovi určitou formu jistoty schváleného řešení. Toto platné stavební povolení má stanovené podmínky platnosti v textu vydaného stavebního povolení.

Investor požaduje vycházet z platného stavebního povolení, které je zárkukou jistoty projednání porjektu rekonstrukce a adaptace bytu s dotčenými orgány státní správy.

Investor požaduje v třetí variantě řešení adapatace podkroví s třemi vikýři do ulice Kamenická pro konzultaci s národním památkovým úřadem v Praze, stavebním úřadem pro Prahu 7 a dodavatelskou stavební firmu.

Je to více odvážná varianta řešení. Je zde dovoleno zvýšení pozednice o určitou část do uliční části ulice Kamenická. Tři vikýře navazují na řešení fasády pod hlavní římsou. Vikýř do vnitrobloku je dovolen v podě dovolné ve stavením povolení. Snahou investora je obě části - jak do dvora to do ulice - dále upravit a zkusti další možná řešení, které nebudou z hlediska památkové péče neakceptovatelné.

Původní funkce nebytné půdy, která měla pouze charakter skladu, je proměněna na rodinné bydlení. Investor řeší investicní náklady, majetkové vztahy v rámci bytového domu, maximální využití rekonstruované plochy pro bydlení a limity regulace památkové zony Letná.

Další problematika nepopsaná výše ja patrná z přiložené dokumentace a na dalších stranách katalogu.

Další změny budou provedeny na základě požadavku investora dodavvatelské stavební firmy.
Architekt projektu a dodavatelstká stavební firma se domluvila na formě výměny dokumentace elektronickou podobou ve formě pdf.


Tým atelieru Vltava s.r.o.
10 / 2015
www.ateliervltava.cz