Novostavba viladomu, Praha Hostivař, koncept a příprava realizace, 2016-2018, CZ

Urbanismus
Lokalita pro návrh novostavby VILADOMU v blízkosti městské části PRAHA 15 - HOSTIVAŘ. Jedná se o původní klidnou urbanizovanou lokalitu v intravilánu Prahy o menším počtu rodinných domů, s nedalekou
průmyslovou části a v přímém kontaktu na železniční koridor směrem na Brno. Lokalita je původně zasíťovaná a připravena městskou správou pro další možnou výstavbu nových pěti parcel. Investor nás oslovil s
výstavbou dvoupodlažního jednoduchého domu se stavebním programem s funkční plochou kolem 300 - 400 m² na poměrně malé parcele s maximálním možným objemem zástavby.


Okolní zástavbu tvoří hlavně nově plánované rodinné domy a více nových bytových domů. Sousední rodinné domy, které však existují jen v podobě podaných projektů pro vydání příšlušných povolení, jsou již
připravené pro další výstavbu v 03-04 / 2017. Řešená lokalita má zpracovanou podrobnou územní studii a zpracované budoucí regulativy, která vznikla před prodejem jednotlivých parcel dle součné platné územně
plánovací dokumentace. Funkční území v územím plánu OV-B s přílušnou textovou částí s danou regulací a existenčí nových stavebních předpisů Prahy s platností od 1/8/2016.
Přísná regulace nás donutila v průběhu studie řešit objekt formou dvoupodlažního jednoduchého domu s podkrovím. Vzhledem k regulaci navrhujeme umísťit rodinný dům v souladu s předpisy lokality na řešeném
pozemku do předepsané polohy zástavbového obdélníku. Při umístění domu na pozemek je dále nutno dodržet předepsanou uliční čáru a odstupy od hranic pozemku o délce 5m. Dům je umístěn blízko hlavní
příjezdové komunikaci. Jedná se o menší pozemek do 400m2 a z tohoto důvodu nezbývá při maximálním objemovém řešení příliš místa na řešení podoby zahrady. Řešení zahrady zároveň ovliňuje řešení sousedních
parcel a odstupové vzdálenosti od jednotlivých sousedů řešeného pozemku.


Architektura
Tvarové a hmotové řešení domu vychází z předepsaných regulativů dle platné územně plánovací dokumentace a stavebního programu investora. Vícegenerační rodinný dům má členění jednotlivých bytových jednotek
dle jednotlivých podlaží. Hmotově se jedná dům o polygonálním půdorysu s největší hranou 12m a podlažní ploše 138,55m²/ obvod 71,12m. Kvádrovitý objekt o dvou nadzemních podlažích s podkrovím je
v části podsklepen. Podkroví nad 2.np není obytným prostorem a slouží jako sklad nebo nebytové prostory. Výška hlavní římsy novostavby činí 5750mm / resp. vaznice vikýře 7680mm = případně atika 7180mm,
hlavní vrcholová vaznice sedlové střechy 8680mm.


Dům má sedlovou střechu se sklonem 25-35° dle územních regulativů s vikýřem na obě strany.
Součástí vícegeneračního rodinného domu jsou krytá stání nebo předsazené objekty vyzděných garáží, které má kapacitu pro dva osobní rodinné vozy. Půdorysný rozměr garáže / krytého stání je dispozice
5,0 x 4,8 metrů. V rámci zadání bylo nutné vytvořit dům s velkou kapacitou v obytné části a maximálním napojením na zahradu.

Ostatní bude doplněno po dokončení studie v 01- 02/2017.

Realizace se opětovně začala chystat v roce 2022.

Atelier Vltava s.r.o.

09/2022

info@ateliervltava.cz

2VF-Studie projektu

5VF-Prováděcí dokumentace pro realizaci

 • Výkres základů - aktualizace 02 2022 09 12
 • Výkres základů a umístění viladomu 02 / vily - cad file 2022 09 12
 • Hromosvod DPS 01 - prováděcí dokumentace pro Viladům Hostivař, CZE
 • Hromosvod DPS 02 - prováděcí dokumentace pro Viladům Hostivař, CZE
 • Vjezd a sjezd, DPS, příčný řez V1-V1, 2022 09 12
 • Vjezd a sjezd pro auta, DPS, celý projekt, 2022 09 19
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkresy půdoryů 1-3.np DPS a řezů C1-C3 DPS, poslední aktualizace 2022 09 20
 • Výkres půdorysu 1.np 1. 50 - generel profesí a stavební část
 • Výkres půdorysu 1.np 1. 50 - generel profesí a stavební část