Záhrada Záhorská Bystrica, čiastočne realizované, 2012-2013, SK

Návrh záhrady sa opiera o koncepciu domu (od ateliéru Gut-Gut), z ktorého si vzal jeho hlavné charakteristiky – vzdušnosť a pravidelnosť. Tieto vlastnosti sa preniesli aj do záhrady. Dômyselným vytýčením vychádzajúcim z geometrie domu sme dostali pravidelné tvary, ktoré odlišujú jednotlivé záhony. Celý koncept záhrady je v štýle divokej stepnej vegetácie – suchomilné trvalky, traviny a kerové porasty doplňujú solitérne stromy, ktoré tvoria prírodný a nedráždivý efekt. Na pravej strane záhrady je navrhnutý lesík z briez, v podraste s orgovánom. V mäkkom polotieni briez sa nachádzajú napríklad aj maliny či porasty ríbezlí. V hornej časti záhrady je navrhnutý lúčny trávnik a malý ovocný sad. Pred domom tvorí dominantu priestoru existujúci jedlý gaštan a navrhnutý solitérny dub, ktorý bude v budúcnosti akýmsi „point de vue“ ulice.

Spolupráca so záhradným architektom Danielom Lapšanským.