Novostavba vily I. do České Lípy, 2018-2019, CZ

Urbanismus
Lokalita pro návrh novostavby VILY se nachází na předměstí Dolní Libchava, Česká Lípa, Liberecký kraj. Jedná se o původní klidnou urbanizovanou lokalitu v intravilánu obce Dolní Libchava, OPR Česká Lípa o menším počtu rodinných domů, s nedalekou
Lokalita je původně částečně zasíťovaná a připravena městskou správou pro další možnou výstavbu nových pěti parcel.
Chybí řešení kanalizace a vodovodu.
Investor nás oslovil s výstavbou dvoupodlažního jednoduchého domu se stavebním programem s funkční plochou kolem 200 - 300m² na průměrné parcele 800m² s běžným objemem zástavby cca 600m³.

Okolní zástavbu tvoří hlavně nově plánované rodinné domy a malá část původních domů. Sousední rodinné domy, které však existují jen v podobě podaných projektů pro vydání příšlušných povolení, jsou již
připravené pro další výstavbu v 01-12/ 2018. Řešená lokalita má zpracovanou podrobnou územní studii a zpracované budoucí regulativy, která vznikla před prodejem jednotlivých parcel dle součné platné územně
plánovací dokumentace. Funkční území v územím plánu OV s přílušnou textovou částí s danou regulací dle platné územně plánovací dokumentace.

Daná regulace nás donutila v průběhu studie řešit objekt formou jednopodlažního jednoduchého domu s převýšenou světlou výškou. Vzhledem k regulaci navrhujeme umísťit rodinný dům v souladu s předpisy lokality na řešeném
pozemku do předepsané polohy zástavbového obdélníku 20x9m při zastavěné ploše cca 180m². Při umístění domu na pozemek je dále nutno dodržet předepsanou uliční čáru a odstupy od hranic pozemku o délce 5m. Dům je umístěn blízko místní příjezdové komunikaci. Jedná se o běžný pozemek 800m² a z tohoto důvodu zbývá při maximálním objemovém řešení vily na řešení podoby zahrady asi jedna třetina řešeného pozemku. Řešení zahrady zároveň ovliňuje řešení sousedních parcel a odstupové vzd álenosti od jednotlivých sousedů řešeného pozemku. Problémem je otáčení vozů Hasičského záchranného sboru a řešení oddělené splaškové kanalizace.


Architektura
Navrhujeme orientovat objekt vhodně na světové strany. Denní část pečlivě oddělujeme od noční. Denní část je v blízkosti řešeného vstupu. Noční část je dále umístěna více na severozápadní části pozemku. Denní a noční část vytváří půdorysný tvar L s hlavní části funkce v obdélníku 20x9m. Tvarové a hmotové řešení domu vychází dále z předepsaných regulativů dle platné územně plánovací dokumentace a stavebního programu investora. Jednogenerační objekt má základní členění jednoho formálního výrazu. Hmotově se jedná dům o polygonálním půdorysu s největší hranou 20m a příčným profilem 9m / obvod je 58m. Kvádrovitý objekt o jednom nadzemnímpodlažím není podsklepen. Výška hlavní římsy novostavby činí 5750mm / resp. vaznice krovu je 540mm.

Kryté stání je umístěno v před řešeným objektem. Má kapacitu pro dva osobní vozy investora.

Ostatní bude doplněno po dokončení studie v 03- 04/2018.

Další rozšiřující informace dodáme po podání stavebního povolení a územního řízení v 06/2018.

Atelier Vltava s.r.o.


 

 

 

2VF-Studie projektu

  • Novostavba vily do České Lípy, architektonická studie rodinného domu / vily