Urbanistická soutěž Děčín - Podmokly, 05/2013, Ústecký kraj, CZ

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ OBNOVY HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

Autoři projektu:Jakub Straka, Almudena Rodriguéz, Iveta Horáková, Jan Augustin, Ondřej Rakušan, Zbyněk Buchta, Tomáš Bezchleba