Záhrada Záhorská Bystrica, čiastočne realizované, 2012-2013, SK

Návrh záhrady sa opiera o koncepciu domu (od ateliéru Gut-Gut), z ktorého si vzal jeho hlavné charakteristiky – vzdušnosť a pravidelnosť. Tieto vlastnosti sa preniesli aj do záhrady. Dômyselným vytýčením vychádzajúcim z geometrie domu sme dostali pravidelné tvary, ktoré odlišujú jednotlivé záhony. Celý koncept záhrady je v štýle divokej stepnej vegetácie – suchomilné trvalky, traviny a kerové porasty doplňujú solitérne stromy, ktoré tvoria prírodný a nedráždivý efekt. Na pravej strane záhrady je navrhnutý lesík z briez, v podraste s orgovánom. V mäkkom polotieni briez sa nachádzajú napríklad aj maliny či porasty ríbezlí. V hornej časti záhrady je navrhnutý lúčny trávnik a malý ovocný sad. Pred domom tvorí dominantu priestoru existujúci jedlý gaštan a navrhnutý solitérny dub, ktorý bude v budúcnosti akýmsi „point de vue“ ulice.

Spolupráca so záhradným architektom Danielom Lapšanským.

DB Error: selectList query failed

SELECT DISTINCT projects.*, projects.title_cs AS title, projects.title_cs AS name, projects.uri_cs AS uri, projects.excerpt_cs AS excerpt, projects.description_cs AS description, image.full_name AS image FROM projects LEFT JOIN project_category_relations ON projects.id = project_category_relations.project_id LEFT JOIN (SELECT object_id, file_id, CONCAT(name, '.', ext) AS full_name FROM file_attachments LEFT JOIN files ON files.id = file_attachments.file_id WHERE channel_id = 4 AND main = 1) AS image ON projects.id = image.object_id WHERE (projects.id != '5' AND projects.enabled = 1)ORDER BY weight ASC

Incorrect key file for table '/tmp/#sql_420_1.MYI'; try to repair it