Rekonstrukce polyfunkčního objektu v Měšicích u Prahy, 2014, CZ

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Řešený objekt vily na parcele 114/27, k.ú Měšice, určený k rekonstrukci se nachází v industriálním prostředí na severním okraji Prahy v malé obci Měšice. Pozemek je poměrně velký podélného charakteru ve směru kolmo na příjezdovou komunikaci. Vila je tvořena v přízemí 1.np obchodním místem a skladem, v horní části 2.np vily se nachází byt majitele. Obsahuje další průmyslový objekt skladiště ve vzdálenější části od příjezdové komunikace.

Okolí tvoří industriální zóna nádraží a další průmyslové objekty. Investor postavil objekt dle vlastního návrhu za pomocí projektanta. Investor nyní požaduje, v poměrně v krátkém časovém období po dokončení novostavby, další úpravy v rámci interieru a exterieru za pomocí architekta.

Vstup do bytových prostor vily je z přízemí, kde je umístěno skladiště a další obchodní prostory.
Vstupní schodiště do bytové části za malým zádveřím je dobře osvětleno poměrně velkým světlíkem, který je ale ve špatném stavebně-technickém stavu. Schodiště přechází do zádveří bytu o dispozici 3+kk.

Horní obytný prostor investora má poměrně jasné a čitelné dispoziční uspořádání a nebude potřeba jeho další úprava. Investor žádá architekta hlavně o materiálové a světelné řešení včetně řešení proslunění a oslunění kompletačních konstrukcí.

S tím dále souvisí další úkoly v rámci řešení úprav vily na řešení celkového pojetí a výrazu fasády, které ale investor davá až na druhé místo. Na začátku prací upřednostňuje aktuální potřebu řešit prostory vstupního schodiště a jeho funkčního zábradlí, aby vstupní chodba byla reprezentativní.
Důležitým místem návhru je lepší prostor obytné kuchyně, ložnice a dětský pokoj.

Návrh řešení fasád je dalším ze zadání investora z průběhu řešení projektu. Fasáda je v nárhu doplněna o předsazené venkovní pojízdné okenice umístěné na kolejnicích. Tento systém přidává domu plasticitu a činí ho více atraktivním. Dále jsem navrhli doplnit tento systém doplňující řešení kompletací o vertikální popínavou zeleň. Popínává zeleň Břečťan zelený, nebo další možné druhy, je více umístěna na objemu skladu v zadní části pozemku. Objekt skladu tak více vytváří skutečné prostředí. Hlavním cílem je vytvořit vzhled fasád s vyrazem typickým pro bydlení a podobného charakteru. Současný stav podobný rázu indrustriální zony je dále neudržitelný a nespňuje očekávání investora pro další užívání polyfunkčního objektu vily a skladu v Měšicích.

Tým Atelieru Vltava s.r.o.
06/2014

2VF-Studie projektu

  • Pdf katalog studie řešení fasád - STS5 varianta 01
  • Pdf - bourací výkres a návrh nových konstrukcí
  • Katalog studie rekonstrukce interiéru 1
  • Pdf - bourací výkres a návrh nových konstrukcí
  • Katalog studie rekonstrukce interiéru 2
  • Katalog řešení fásád STS4
  • Katalog studie STS4 - výkresová část - půdorysy, řezy a pohledy - náhled
  • Katalog studie STS6 - řešení interiéru