Veřejná prezentace - pravobřežní mezimostní městský parter v Písku, Písek, 09/2014, CZ

Architektonická kancelář Atelier Vltava, Studio P a starosta města Písku Vás zvou na veřejnou prezentaci budoucí podoby PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO MĚSTSKÉHO PARTERU V PÍSKU, který vznikl na základě anonymní architektnické soutěže pod záštitou České komory architektů.

Prezentace pro věřejnost bude probíhat dne 16/9/2014 od 17:00 na místě plánované realizace nábřeží u Kamenného mostu v Písku.

Dále bude prezentace, po prohlídce místa realizace, probíhat v místní Sladovně v Písku.

Po skončení prezentace je možné klást dotazy autorům návrhu.

Těšíme se na otevřenou diskuzi s veřejností v Písku, zástupci rady města Písek a médii ohledně zamýšleného stavebního záměru v rámci nedalekého historického centra města.

Těšíme se na Vaši účast!

S pozdravem,

Tým Atelieru Vltava, Studio P a JUDr. Veselý, starosta města Písku
info@ateliervltava.cz
09/2014