Atelier Vltava vyhrál otevřenou archit. soutěž na přestavbu kancelářského objektu Stát. fondu doprav. infrastruktury v Praze, 08/2017, CZ

Vyhráli jsme výběrové řízení - otevřenou architektonickou a projekční soutěž dle zákona o veřejných zakázkách 134/2016Sb. Zadání se týká architektonických a projekčních prací na řešení vstupní části do kancelářského objektu a do dalších částí.

Atelier Vltava přestaví kancelářský objekt Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze dle předložené architektonické studie. Další informace doplníme později v průběhu projektu.

Atelier Vltava 07/2017

info@ateliervltava.cz