Atelier Vltava vyhrál tendr na realizaci náměstí v Plané n.L. mezi 2014-2018, Planá nad Lužnicí, 10/2014, CZ

Veřejná zakázka na základě anonymní architektonické soutěže dle 137/2006Sb. : Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí - projektová dokumentace a související činnosti. V tendru, který navazuje na architektonickou soutěž dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006Sb., se hodnotila kromě architektonického návrhu a umístění v soutěži dále cena za kompletní projekt pro realizaci až po výkon autorského dozoru včetně konzultace městské infrastruktury a např. bezpečnosti práce na staveništi.


Konzultací projektu náměstí, před komunálními volbami v rámci zastoupení politických stran v Plané nad Lužnicí, není projekt náměstí politickým tématem.
Město vyžaduje určité změny ve výsledné studii, kterou jsme navrhli v 09-11/2013. Tyto změny a požadavky již byly definovány v rámci zadání tendru.

Očekáváme postupnou výstavbu v období 2015-2018 v šesti fázích dle dokumentace pro územní řízení, stavebního povolení a prováděcí dokumentace a další výkonové fáze až po autorský dozor dle dokumentace zadání tendru.

Atelier Vltava byl dále osloven, po hlasování rady města 29/9/2014, aby vytvořil navíc studii návrhu nábřeží řeky Lužnice, která bude navazovat a podporovat vítězný návrh studie na řešení náměstí.

Očekáváme postupnou výstavbu v období 2015-2018 v šesti fázích dle dokumentace pro územní řízení, stavebního povolení a prováděcí dokumentace a další výkonové fáze až po autorský dozor dle dokumentace zadání tendru.

Atelier Vltava byl dále osloven, po hlasování rady města 29/9/2014, aby vytvořil navíc studii návrhu nábřeží řeky Lužnice, která bude navazovat a podporovat vítězný návrh studie na řešení náměstí.

Více informací o projektu:
http://www.ateliervltava.cz/cs/projekty/architektonicka-soutez-o-navrh-revitalizace-centra-mesta-plana-nad-luznici-2014-cz-1misto

Tým Atelieru Vltava
10/2014
info@ateliervltava.cz