Architektonická soutěž revitalizace města Planá nad Lužnicí 01/2014, CZ - 1.místo!

Návrh má sloužit pro komplexní revitalizaci centra města investicí maximálně 25mil. CZK vč. DPH Máme radost, že jsme poprvé uspěli na prvním místě. Místostarosta v médiích MF Dnes píše, že další projekční přípravné práce by měly proběhnout již v letošním roce.

Vyjádření a hodnocení poroty z oficiálního protokolu soutěže: návrh č.17 - Atelier Vltava s.r.o. a Studio P
Návrh č. 17 - Ing.arch Jan Psota Studio P a Atelier Vltava s.r.o. - Bc. Iveta Horáková, Bc. Jan Augustin, Ing.arch.Tomáš Bezchleba, ing.arch.Zbyněk Buchta
Návrh nejlépe naplňuje představy zadavatele v oblasti urbanismu i dopravy, vyváženě řeší všechny
části území a vhodně člení dílčí plochy parteru. Řešení logicky vychází z funkčních složek v území.
Dopravní řešení splňuje všechny požadavky pro chodce, cyklisty i automobilovou dopravu,
v souvislosti s vývojem integrovaného dopravního systému je možné do budoucna zvážit jiné
umístění autobusových zastávek. Návrh jasně vymezuje funkce prostor, dobře orientuje jejich
uživatele a vytváří přirozené centrum města. Z vizualizací je patrné promyšlené materiálové detailní
řešení parteru, mobiliáře a sadovnictví. Předpokládané náklady realizace návrhu jsou reálné a
odpovídají požadavkům zadavatele. Návrh umožňuje realizaci v etapách.

Více informací:
http://www.ateliervltava.cz/cs/projekty/architektonicka-soutez-o-navrh-revitalizace-centra-mesta-plana-nad-luznici-2014-cz-1misto


Tým Atelieru Atelier Vltava s.r.o.
01/2014