Architektonická soutěž do Písku 10/2013 - 3.místo!

Atelier Vltava se úspěšně zúčastnil architektonické soutěže v Písku. Porota nás zařadila na 3.místo mezi vítězné projekty. Máme radost!

V architektonické soutěži na řešení břehu řeky Otavy nedaleko historického centra Písku jsme se umístili na 3. místě z 25 účastníků soutěže( architektonických kanceláří).
Návrh má být na dočasnou dobu 15-20 let s investicí maximálně 15mil. CZK.
Máme radost, že jsme se umístili před slavnějšími arch.kancelářemi, které mají delší tradici a zvučnější jméno.

Vyjádření poroty k soutěžnímu návrhu č.10:

Návrh řeší jednoduchou formou přístup k řece a funkčně zapojuje celý říční břeh k sousední přilehlé promenádě. Přibližuje uživateli řešeného území národní kulturní památku Kamenného mostu díky navrženému pobytovému schodiště. Území řeší ve třech úrovních pěších tras.

Více informací:
http://www.ateliervltava.cz/cs/project/compet-pisek


Tým Atelieru Atelier Vltava s.r.o.
10/2013