Návrh nového územního plánu obce Bohdalov, spolupráce, Vysočina, 10/2014, CZ

Urbanistická koncepce obce bude navazovat na historickou urbanistickou strukturu městyse Bohdalov, kde bude respektován i stávající charakter sídel.

Město Bohdalov s necelými 1200 obyvateli se nachází necelých 12 km od obce s rozšířenou působností Žďáru nad Sázavou a 27 km od krajského města Vysočiny Jihlava. Celý návrh by měl být v souladu rozvoje města.

Část obce je součástí přírodního parku Bohdalovsko, krajina je zde proto chráněna a chápána jako část totožnosti města. Změna se dotkne i sousedící vesnice Chroustov, která bude vykazovat znaky venkovského sídla.

Změny se dotknou především prostorového uspořádání místa.

O dalším vývoji a práci na projektu Vás budeme dále informovat v průběhu 1-12/2015


Tým Atelieru Vltava
10/2014

 

DB Error: selectList query failed

SELECT DISTINCT projects.*, projects.title_cs AS title, projects.title_cs AS name, projects.uri_cs AS uri, projects.excerpt_cs AS excerpt, projects.description_cs AS description, image.full_name AS image FROM projects LEFT JOIN project_category_relations ON projects.id = project_category_relations.project_id LEFT JOIN (SELECT object_id, file_id, CONCAT(name, '.', ext) AS full_name FROM file_attachments LEFT JOIN files ON files.id = file_attachments.file_id WHERE channel_id = 4 AND main = 1) AS image ON projects.id = image.object_id WHERE (projects.id != '80' AND projects.enabled = 1)ORDER BY weight ASC

Incorrect key file for table '/tmp/#sql_420_1.MYI'; try to repair it